Author Archives: admin

Giải cứu data viral chatbot

GIẢI CỨU DATA VIRAL BOT 1 chị học viên có data viral đang trả tiền bot 30 triệu – 40 triệu hàng tháng cho Chatfuel sau khi bán hàng vì chưa chuẩn bị được sản phẩm tiếp theo , tiền theo tháng vẫn phải trả nên mình có tư vấn nên chia sẽ nếu các […]