670 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời Gian Làm Việc:  Thứ 2 – Thứ 6,  8:00. – 17:00

VỀ CHÚNG TÔI

BigDigi.vn

Công Ty THHH Truyền Thông và Công Nghệ Big Digi

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315323607

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Chí Minh

Thông Tin Liên Hệ:

 Địa chỉ: 670 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 Phone: 0938 205 019

 E-mail: info@bigdigi.vn

GỬI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI